Rumi: Ik ben niet

Gelovigen, wat moet ik doen?
Ik ben mezelf kwijt.
Ik ben christen, noch jood,
magiër noch moslim.
Ik kom van het Oosten
noch het Westen,
van land noch van zee.
Ik ben van de aarde
noch van de sterren.
Aarde, water, vuur en lucht
maakten mij niet.
Ik kom uit binnenland
noch buitenland.
Ik ben van deze wereld
noch van de andere,
van Paradijs noch Hel.
Ik kom van Adam, noch van Eva.
Mijn plek is plekloos
mijn spoor is spoorloos.
Ik ben lichaam noch geest.
Ik behoor aan de Geliefde.
Dualiteit deert mij niet,
Ik zie de werelden als één.
Een zoek ik, Een ken ik,
Een zie ik, Een roep ik.
Een is de Eerste en de Laatste,
de Binnenste en de Buitenste.

De beker van liefde bedwelmde me
en beide werelden vielen
uit mijn hand.
Slechts met zwelgen en brasserij
heb ik nog van doen.
Als ik ook maar een moment
zonder jou zou zijn,
ik zou het mijn hele leven betreuren.
Als ik in deze wereld ook maar
een moment met jou kan winnen,
ik zou beide werelden vertrappen
onder mij voeten,
dansend in triomf.

O Shams Tabriz, zo dronken ben ik
in de wereld van hier,
dat enkel verhalen over
dronkenschap en brasserij
over mijn lippen komen.

Mevlana Jalal ad-Din Rumi

Top
Adsang