Facebook-teksten van Ad verzameld door Stef

23 juli 2015

Vóór Ontwaken spreekt het Leven, maar het ikje is aan het woord. Na Ontwaken is het Leven aan het woord. Het Leven drukt zich al via stilte uit, de meeste mensen verstaan dit niet. De Ontwaakte is een Geschenk van het Leven aan Zichzelf.

22 juli 2015

Advaita zonder levende leraar is de grootste valkuil voor het ego.

7 juli 2015

Het zien van de illusie van het ‘ikje’, of de ervaring van ‘geen-ikje’ komt en gaat. Dát inzicht moet je steeds weer opnieuw, dag in dag uit, inzien, doorzien, ervaren, weten, beseffen.
Na Ontwaken is dat volkomen anders. Om dit verschil duidelijk te maken praat ik soms over het ‘sterven’ van het ikje. Van een dood vogeltje kan je geen levend vogeltje maken. Sterven is definitief en onomkeerbaar.

Of het ‘ikje’ nu een illusie is of niet, het komt na ‘het sterven’ gewoon niet meer terug, in de zin dat het jouw handelingen, denken en voelen bepaalt of kan bepalen.
Omdat veel mensen menen dat dit niet voor hen is weggelegd, of geen weet hebben van deze mogelijkheid, stoppen ze te vroeg en stellen ze zich tevreden met ‘het gebeurt’, ”er is geen ikje’, ‘er is alleen maar Kennendheid’.
Deze mensen ervaren geen ‘ikje’ in zichzelf om de doodeenvoudige reden dat ‘ikje’s’ door er naar te kijken, erop te reflecteren, verdwijnen! Helaas komt het onmiddellijk weer terug wanneer je er niet naar kijkt. Maar ja, kijk je dan weer, dan is het weer weg. Conclusie: er is geen ikje!
Elke keer wanneer ik in de koelkast kijkt is het lichtje aan. Nou en?

6 juli 2015

Voor jouw eigen gemoedsrust a.u.b. NIET verder lezen, dit wil je niet weten, je bent gewaarschuwd!
‘Anyone coming here will be liquidated. He is not going to get anything.’ (Nisargadatta)

Als het goed is hebben we dit al eerder gehoord, of in ieder geval kunnen horen.
Niemand, maar dan ook niemand, luistert hier naar.
We horen het wel en zijn het er al of niet mee eens. Misschien wordt dit zelfs onze favoriete uitspraak, een uitspraak die “Waar” is, die we koesteren, zelfs delen met anderen.
Je kunt zelfs menen dat je al geliquideerd bent, omdat je weet en ervaart dat het ‘ikje’ een illusie is en jij al Tijdloosheid en Vrede ervaart of jij al weet dat jij de Kennendheid bent die voorafgaat aan Leven en Dood.
Maar wat hij hier zegt is waar, echt waar. Genadeloos waar.
Met deze Waarheid is niet te dealen.

Met de Dood kán je niet dealen, maar dat doen we wel, ons leven lang.

We proberen b.v. met de Dood te dealen door een ‘goed’, ‘juist’, ‘spiritueel’ leven te lijden/leiden. Door de ‘dag te plukken’, het onderste uit de kan te halen, tevreden te zijn met wat we hebben en onze eindigheid te accepteren. Door ons op de Dood voor te bereiden om tegen die tijd te kunnen loslaten en zacht in te slapen. Door ‘zeker’ te weten hoe het na de dood is en of er iets na de dood is of niet. Door te weten wat er dan is, dat er reïncarnatie bestaat, dat we naar we naar de hemel of verdoemenis gaan. We bewijzen onszelf en anderen dat er een leven is na de dood, d.m.v. ‘bijna-dood-ervaringen’, herinneringen aan vorige levens, paranormale waarnemingen en steun van Masters en Gidsen. Ook proberen we in dit leven dat wat niet-komt-en-gaat te ontdekken, het tijdloze hier-en-nu-dat-er-altijd-is-en-de-dood-overstijgt. Of, nog beter, d.m.v. van diep zelfonderzoek dat onsterfelijke vlammetje te ervaren dat onderdeel is van Gods Vlam, of dat wat onsterfelijk is, Goddelijk en geen begin noch einde heeft te ervaren, te kennen, zelfs te zijn.

En zo lopen we struikelend door het leven en denken dat we heel wat zijn, zelfs dat we Niets Zijn wanneer we een ervaring hebben van ‘eindigen’, ‘oplossen’, ‘verdwijnen’, wanneer we zien, voelen en ontdekken dat alles gebeurt, dat alles één is. We denken zelfs dat we door iets te kennen of te ervaren Dat worden. En dat Dat dan ook nog de Waarheid is.

Maar wanneer we heel veel geluk hebben komen we iemand tegen die ons niet bevestigt in ons zoeken, onze hoop de Dood te kunnen overleven of eraan voorbij te gaan, iemand die jou niet steunt in jouw zoektocht naar Onsterfelijkheid, jou nog meer ervaringen of inzichten geeft m.b.t. ‘hoe het Echt is’, jou nog meer Wijsheid helpt te ontsluieren om anderen mee om de oren te slaan, maar iemand die Waarheid Is. In licht bestaat geen duisternis, licht heeft geen schaduw, Waarheid maakt korte metten met elk waanidee, elke ervaring van of inzicht in Waarheid. Waarheid liquideert.
Waarheid liquideert niet alleen al jouw ervaringen, al jouw inzichten, ‘de Ruimte die je Bent en Onsterfelijk is omdat alles daarin verschijnt’, ‘het gebeurt’, ‘ik ben er niet’, ‘er is alleen maar Niets’, maar ook degene die al die onzin aanbidt.

Daarom is Ontwaken géén Glorieus Einde, géén Overwinnen op de Dood, géén ontrafeling van het Diepste Geheim van het Leven, laat staan van een ‘Open Geheim’ en al helemaal geen Wedergeboorte, laat staan een Opstanding uit de Dood, de Verrijzenis van het Lichaam en het Eeuwige Leven, amen.

Ontwaken is het Absolute Falen van alles wat je gevonden hebt, wat je koestert, wat je Echt zeker weet en ‘kunt’.

Ontwaken is niet de vervulling van al jouw dromen, wensen, verlangens, hoop, behoeften, wijsheid, egoloosheid, maar het definitieve Einde ervan. U.G. Krishnamurti noemde het ‘The Calamity’.

Jij hebt niet de Dood overwonnen en krijgt niet als een dappere koene ridder medailles, eeuwige roem en het “Eeuwige Leven” als beloning. Nee, de Dood heeft overwonnen. De Dood heeft jou overwonnen, inclusief alles wat je gevonden, bedacht, ervaren hebt en kunt, inclusief ‘Het Gebeurt’. Er blijft niets meer van jou en dat alles over, geen Niets, geen niets, geen as, geen Ruimte-die-Je-Bent, geen Zijn, geen R.I.P.

Gautama is gestorven, Venkataraman is gestorven, Sri Nisargadatta is gestorven, Jiddu is gestorven. Omdat de mensen die achterbleven nog steeds hetzelfde lichaam zagen, een lichaam dat ook nog sprak, bewoog en kon lachen, dachten wij, omdat we dit niet konden begrijpen, dat zij Ontwaakt waren en we noemden hen Ramana, Boeddha, Krishnamurti, Sri Nisargadatta. Maar toen hun lichaam stierf, stierf er niemand; zij waren al lang verdwenen, geliquideerd door de Dood.

Bovendien was het geen Glorieus Sterven, het was een sterven in eenzaamheid, absoluut falen, absolute desillusie omdat elke Vrede, Stilte, Liefde, Eenheid, Zijn, Niet-zijn, ‘Het Gebeurt’, Grenzeloosheid en Centrum-loosheid, ‘ik-ben-er-niet’ hen niet konden redden. Venkataraman was doodsbang, deed bijna in zijn broek van angst. Hij overwon zijn angst niet, nee, hij werd erdoor verzwolgen. “Vader, Vader, waarom hebt Gij Mij verlaten’. Dát is de staat vlak voor Ontwaken.

Inzichten en Ervaringen zullen en kunnen jouw ikje nooit ongedaan maken, alleen de rauwe compromisloze Werkelijkheid kan dat. ‘Loslaten’, ‘je Openen’, “overgave’, ‘vertrouwen’, ‘niet-ik’, alles waar jij je hoop op heb gevestigd wordt verbrijzeld. Vlak voor Ontwaken ben je klein, heel klein. Deze keer sta je echt met lege handen. Je staat met de mond vol tanden; je hebt geen enkel antwoord. Er zal niets meer van jouw arrogantie over zijn, in het ongelofelijk diepe besef van jouw volledige onmacht, volledig onwetend, volledig naakt, zonder opsmuk, zonder franje, zonder engeltjes, zonder de illusie ooit waarachtig te hebben liefgehad, waarachtig te hebben geleefd, echt te hebben geleefd, zonder enige plek om te schuilen of dit te laten ophouden. En er is niemand, zelfs geen Wijsheid, God of Guru om jou bij te staan.

In het Genadeloze Licht zie je voor het eerst jezelf: totale ontluistering, ’ziedaar, de mens’ en je kunt er niets, helemaal niets aan veranderen. Jouw hele leven ben je de ontmoeting met jezelf uit de weggegaan, maar de Dood heeft je ingehaald. No way out.

Hierna is er geen hierna voor jou, dit is het einde, het definitieve einde.

Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king’s horses,
And all the king’s men,
Couldn’t put Humpty together again
OM NAMAH SHIVAYA

4 juli 2015

Uitnodiging om jezelf niet meer voor de gek te houden:

Je kunt uitsluitend iets begrijpen, iets kennen, ervaren, (intuïtief) weten, zien, ervaren/weten ‘wat je bent’, wanneer er afstand is.

Het Subject kent het object, het object onmogelijk het Subject.

Vrede, Stilte, Liefde, Zijn, de Ruimte-waar-alles-in-verschijnt, zowel het ikje als ik-loosheid, het verkrampte hart en het Open Hart, alles wat je ervaart voor, tijdens en na meditatie, elke aanname en elke conclusie, álles waar je besef van kan hebben of over na kunt denken, inclusief ‘dat waar je geen besef van kunt hebben of niet over na kunt denken’ wordt gekend, is het object.

Alleen van jezelf, dat wat je werkelijk bent, kan je géén afstand nemen.

Wie ben jij, wanneer je je zelf niet meer voor de gek houdt?

1 juli 2015

Sri Nisargadatta never asked us to understand his teaching, he asked us to Wake Up. His teaching was there to blow your mind, to see for yourself. If you understand everything he said and can explain what he really meant, be sure, it’s minds understanding. If you don’t, it’s an invitation to doubt your own understanding, including your own Awakening. True understanding comes always after, never before Waking Up.

27 juni 2015

Alles wat je vindt ná een beweging van mind, was, is en blijft afhankelijk van die beweging. Om de verwarring nog groter te maken zegt diezelfde mind daarna ook nog: ‘Dit is waar, of niet waar.’ Wie was je vóór jij je afvroeg wie je was?

M.b.t. de tekst van U.G. Krishnamurti:
Áls een beweging van mind nodig is om te beseffen of te ervaren ‘wie je werkelijk bent’, heeft dat besef of die diepe ervaring die daarvan het gevolg is absoluut niets te maken met wie je werkelijk bent.
De meeste mensen die ‘gevonden’ hebben kennen alleen dat wat ze pas kennen ná een beweging van mind.
Zeggen dat ‘dat er altijd is’ = een beweging van mind.

25 juni 2015

Wanneer iemand niet Ontwaakt is zal die iemand altijd in een crisis als ‘ikje’ reageren, ook al beweert hij dat hij Alles en Niets is. Dat ikje is het startpunt.

Zolang jij je in het dagelijkse leven als een ikje kúnt gedragen, ben je een ikje. Zolang je blaft als een hond, ben je een hond.

Het startpunt is dat je een ikje bént, dat is jouw ‘waarheid van alledag’. De enige Waarheid die er is. Wanneer je een ikje bent en je doet alsof dat niet zo is, omdat je gelezen, begrepen of ervaren hebt dat je geen ikje bent, zal je volledig verdwalen. Eerlijkheid is de eerste en laatste stap. Vanuit die eerlijkheid ga je op weg.

Je onderzoekt, omdat mensen als Ramana dat zeggen, of het ikje echt een illusie is. Dan ontdek je dat die mensen best wel eens gelijk kunnen hebben, omdat jij het ook gaat inzien, ervaren, begrijpen. Maar door jouw eerlijkheid ontdek je ook dat je nog steeds in een crisis als ikje blijft handelen, ondanks al die ontdekkingen.

Die ontdekkingen zijn niet het eindpunt, je moet doorgaan. Op dit punt gekomen heb je pas wat aan een Leraar. Omdat jij wilt Ontwaken zal hij jou ononderbroken wijzen op elke blinde vlek die verschijnt. Wanneer jij door jouw waarachtige waarheidlievendheid daadwerkelijk bereid bent jezelf onder ogen te komen, zullen jij als ikje en hij als Waarheid elkaar Ontmoeten. In dat vuur bestaat de mogelijkheid dat jullie allebei oplossen.

25 juni 2015

Geloof m.b.t. Ontwaken nooit iemand op zijn woord.

Vóór Ontwaken kan je nooit herkennen of iemand daadwerkelijk Ontwaakt is. De meeste ‘Ontwaakten’ houden zichzelf namelijk voor de gek. De enige maat voor Ontwaken is m.i. niet of je ‘weet dat het ikje een illusie is’, of dat je ontdekt hebt dat je altijd hier-en-nu bent, enz., maar of je onder alle omstandigheden de Waarheid kunt leven. D.w.z. als iemand ziet dat hij geen ikje is en ‘zeker’ weet dat hij ‘er niet is’, dat hij ‘niet bestaat’, máár desondanks toch pijn voelt wanneer hij niet gezien, gehoord of juist genegeerd wordt, dan zou dat voor hem het bewijs moeten zijn dat hij in illusie leeft.

Het probleem is dat iemand anders dat nóóit zeker kan weten. Daarom noemen we het Zelf-Realisatie, omdat jij de enige bent die jezelf kunt kennen.
Praktisch gezegd: luister naar iedereen, maar kijk door eigen ogen en gooi alles wat niet werkt in de prullenbak. Wanneer iets niet werkt komt dat nooit door jou, komt dat nooit omdat je niet ‘ver genoeg’ bent, of niet ‘diep genoeg’ gegaan bent of het begrepen hebt. Wanneer inzichten komen en gaan en de ene keer wel werken en de andere keer niet, ook al zijn die inzichten nog zo ‘Waar’, dan zijn die inzichten leugens.

Waarheid werkt altijd en wat niet werkt is niet waar. Alexander Smit zei dat een inzicht nooit meer herhaald hoeft te worden om effect te hebben, en dat is ook mijn ervaring. Wanneer je steeds weer opnieuw in een crisis moet ontdekken ‘wie je ook al weer écht bent’, heb je nooit het Inzicht gehad waar Ramana en Boeddha het over hadden.

Matig je geen ‘Waarheden’ aan als die Waarheid niet het daadwerkelijke fundament van jouw leven is geworden, ook, misschien juist, op die momenten dat jij je die Waarheid niet realiseert, ook al heb je gezien en ervaren dat het Waar is. (‘er is geen ikje’, ‘alles gebeurt’, ‘alles is Eén’, ‘ik ben Bewustzijn’, enz.)

Denk je nou echt dat Sri Nisargadatta, Ramana, Boeddha de Waarheid de ene keer wel konden leven en de ander keer niet? Je zou dan toch geen cent voor hun woorden geven? Dan waren ze toch slechte dominees geworden?

Het probleem is dat je ongevoelig wordt voor echte Waarheid als jij je waarheden van anderen eigen maakt. En dan kan je Ontwaken wel op je buik schrijven.

Waar het om gaat is niet of jij met de woorden van Meister Eckhart God gezien hebt, of God kent, of God ervaart, maar of jij niet anders kunt dan uitsluitend door Gods ogen kijken. Alleen degene die als enige door Gods ogen kijkt mag zich God noemen, al het ander is heiligschennis. Iemand die af en toe door Gods ogen kan kijken, kan God niet zijn.

Dat bedoelt Sri Nisargadatta met I AM THAT!

P.S.
Juist omdat hij nooit heeft opgegeven trachten te bereiken waar zijn Meester het over had, is hij (Nisargadatta) Ontwaakt. Als hij had geaccepteerd dat ‘het niet te bereiken is’, ‘dat de zoektocht de illusie in stand houdt’, (wat veel z.g. ‘leraren’ beweren) hadden we nooit van hem gehoord. Bij Ontwaken val je samen met Waarheid. Díe Waarheid maakt elke illusie over jouw ware identiteit onmogelijk. Dan pas, geen seconde eerder zie je dat alles een illusie is. Die illusie kan nooit meer ‘echt’ lijken.

Elke waarheid vóór Ontwaken blijkt dan alleen maar mind te zijn, on-waar en iets dat komt en gaat.

23 juni 2015

De meeste mensen denken dat Ontwaken een soort van Aha Erlebnis is, een soort Eureka! Niets is minder waar. De puzzelstukjes vallen vlak voor Ontwaken niet in elkaar, maar juist uit elkaar. Mind wil, eist, Helderheid, zonder Helderheid is mind nergens.
Mind zal ziel en zaligheid verkopen om ‘het’ maar te kunnen bevatten, begrijpen, ervaren, inzien, om het overzicht te hebben. D.m.v. helderheid overlééft de mind, daarom gaat er áltijd een diepe crisis vooraf aan het moment van Realisatie (Jiddu Krishnamurti, U.G. Krishnamurti, Ramana, Alexander Smit, Boeddha, enz.).
Des-illusie = Waarheid.

Vrede, Stilte, Waarnemendheid, Compleetheid, Zijn en Tijdloosheid vinden ego en mind heerlijk, dan kunnen ze lekker op de achtergrond doen alsof het er niet is, zonder zelf in geding te komen. Daarom wil het ikje steeds weer meer Vrede, meer Stilte, meer Zijn, een steeds dieper inzicht in Waarnemendheid en zijn eigen afwezigheid enz.

Alleen wanneer het ikje in het geding komt en daadwerkelijk ontdekt hier géén oplossing voor te hebben stopt mind en sterft het ikje. Het ikje zal uit zichzelf nooit, nooit, nooit helderheid opgeven.

Er is absoluut geen diepe crisis nodig, bij élke crisis komt het ikke in het geding. Het gaat erom wat er voor jou op de eerste plaats komt: de oplossing van het probleem ( m.a.w. ‘verlichting’: een praktische oplossing, een inzicht, een gevoel van Ruimte of Vrede doordat je ‘ergens doorheen bent gegaan, enz.) óf Ontwaken?

Niet dat je niet op zoek mag gaan naar ‘verlichting’ of oplossingen ( mind kán niet anders), maar wat op de eerste plaats komt !
Wanneer Ontwaken op de eerste plaats komt is elke crisis een mogelijkheid om te Ontwaken ( d.w.z. niet vluchten in Waarnemendheid, Vrede, Stilte, of ‘het gebeurt’)

15 juni 2015

Wanneer ik iemand een hond zie schoppen doe ik iets. Ik geef geen cent voor iemands ‘Realisatie’ wanneer hij niet op een of andere manier probeert in te grijpen. Realisatie betekent alles behalve dat je een ‘toeschouwer’, ‘als een Boeddha boven het lijden van de wereld zweeft’. In tegendeel.
Na Ontwaken ben je Alles én Niets tegelijkertijd geworden. Doordat je Alles bent, is elke handeling jouw handeling en ben je verantwoordelijk voor elke gedachte, elk gevoel, elke handeling waar ook ter wereld, in verleden, heden en toekomst.

Maar sommige mensen ‘Realiseren’ Alles en anderen alleen maar Niets.
Dat zijn de mensen die zeggen dat ‘het gebeurt’, ‘het handelt’. Zij accepteren moeiteloos en menen dat dit de ultieme waarheid is, dat ikjes af en toe maar aan rotzooien: ‘je hebt er immers geen invloed op’, ‘elke gedacht verschijnt in de leegte, helemaal vanzelf, automatisch, zoals de golven in de zee, zonder oorzaak, zonder reden’.

Maar dat is niet waar. Helemaal niet waar.

Het is een feit dat gedachten, gevoelens en handelingen helemaal automatisch ontstaan, dat ze hun oorsprong vinden in iets waar je niet bij kan en ook niet rechtstreeks kunt beïnvloeden. Dat hebben deze mensen juist waargenomen.

Maar gedachten, gevoelens en handelingen komen helemaal niet ‘zo maar’ op. Zij verschijnen omdat ze op een of andere manier ‘van waarde’ zijn voor de mind. Wanneer mind in dienst staat van het ikje zullen automatisch ik-beschermende gedachten, gevoelens en handelingen opkomen. De functies van de mind worden volledig bepaald door iemands bewuste of onbewuste zelfbeeld.

Wanneer ik iemand onder hypnose breng en hem doe geloven dat hij een kip is, zal die persoon vanzelf gaan kakelen en doen alsof hij een ei legt.
Iemand die ‘Het’ gezien heeft en meent ‘Het te Zijn’ en Vrede, Stilte, Zijn ervaart of Kennendheid ‘is’, handelt volledig anders wanneer het leven te intens wordt en hij geen ruimte meer heeft om te zien, voelen of ervaren ‘wat hij ‘Werkelijk’ is’.

Ook hier zie je dat elke gedachte, elk gevoel en elke handeling volledig wordt bepaald door het bewuste of onbewuste zelfbeeld of de ‘afwezigheid’ daarvan. Je kunt zo aan iemand zien of hij ‘in zijn ikje zit’ of de ruimte heeft genomen en denkt te reflecteren ‘hoe het werkelijk is’. Maar het startpunt, wanneer ze ‘niets doen’ is áltijd het ikje. Pas ná een verschuiving ervaren ze Vrede, herkennen ze de Kennendheid weer, etc. Even later verschuiven ze ‘vanzelf’, maar ook regelmatig omdat ze er voor kiezen, weer terug naar hun ‘ikje’.

Zelf-Realisatie is totaal iets anders, is 100% stabiel, kent geen fluctuaties, geen meer of minder, geen verdieping, geen verschuivingen naar voor- of achtergrond.

Dat komt omdat bij een waarachtige Zelf-Realisatie je ‘Het’ niet gezien, ervaren hebt of je ermee verbonden, geïdentificeerd bent (wat dualistisch en altijd tijdelijk is), maar omdat jouw mind zich opeens Gerealiseerd heeft wie of wat je werkelijk BENT. Niet wat je allemaal niet bent, maar wat je wél bent. M.a.w. mind beseft instinctief, zonder erover te hoeven nadenken of erop te moeten reflecteren, wie en wat jij werkelijk bent en alle gedachten die uit die Realisatie voortvloeien zijn het gevolg van de Realisatie. Het ‘startpunt’ van mind is dan nóóit meer ‘het ikje’, maar wie je werkelijk bent. Jouw mind is a.h.w. ge-reset. Daarna hoef je nooit meer in te zien, te ervaren of je te herinneren ‘wie je werkelijk bent’. Zoals jij je vóór Realisatie niet steeds weer hoeft te herinneren of je een man of een vrouw bent, om je je als zodanig te gedragen.

Dan maakt het niet uit of er al of niet gedachten of gevoelens zijn, of er een ikje verschijnt (dat van jou of van een ‘ander), of je hier-en-nu bent, of je wakker bent, slaapt of droomt. Je bent wie je bent. Je kúnt nooit meer ‘úit’ jouw ikje, persoontje kijken, je kunt alleen nog maar náár het ikje, naar het ego kijken.

Dat was altijd al zo, maar mind Realiseerde zich dat niet.

Dan heb je het ook niet meer over ‘Het’, ‘Dat’, ‘Dit’, ‘De Waarheid’, ‘de Kennend-heid’, maar over ‘ik’.

Omdat dan elke ik-gedachte nooit meer naar een persoontje, ikje, ego, standpunt kán verwijzen, maar naar degene die dat ikje of standpunt inneemt (tenzij je dat, gezien het sociale leven, daar zelf elke keer weer opnieuw zelf voor kiest).
Daarom zei Sri Nisargadatta: ‘Ik ben Dat’ en had mijn Geliefde Ramana het over I-I.

Ja, na Ontwaken is het woordje ‘ik’ Heilig.
Staat er niet geschreven: ‘ Gij zult Mijn Naam (Ik) niet ijdel gebruiken? M.a.w. niet aan een ikje, ego of persoontje geven.
Dan verdwijnt het ikje niet, het heeft als entiteit immers nooit bestaan. Het ikje is een functie. De persoon/mind transformeert ‘in handen van’ een Gerealiseerde in een instrument om dat wat je werkelijk bent te dienen.

Dat betekent niet dat jouw ikje volmaakt is geworden of zal worden, ikjes zijn per definitie beperkt en daarmee onvolmaakt. Het betekent wel dat zelfs jouw ikje voor de allereerste keer ‘in zijn leven’ eindelijk ‘zichzelf’ mag zijn: beperkt en onvolmaakt.
Het betekent dat mind al zijn gedachten, gevoelens, handelingen, zo diep vertrouwt (Zelf-Vertrouwen) dat hij zichzelf bijna nooit meer hoeft op te splitsen om op zijn eigen functioneren te reflecteren. Hij hoeft nooit meer te checken of hij het wel ‘goed doet’. Mocht hij een foutje maken dan zal de omgeving hem daar wel opmerkzaam op maken. Hij zal geen enkele moeite hebben om sorry te zeggen en eventueel zijn gedrag aan te passen. Mind weet immers waar alles zijn oorsprong in heeft: in jou.

Het betekent ook, doordat mind niet meer in dienst van het ikje staat, maar een uitdrukking is geworden van wat jij werkelijk bent. Het betekent ook dat elke handeling geen afgescheidenheid meer uitdrukt, maar Eenheid.

Alles staat en valt bij het feit of je ál jouw Inzichten en Ervaring durft op te geven, ook die ‘echt Waar’ zijn, omdat je zelf met eigen ogen gezien hebt wat ze werkelijk zijn. Alles staat en valt bij het feit of je opnieuw met lege handen in het leven durft te staan, zónder toevlucht te nemen tot loslaten, je openen, beschikbaar zijn, begrijpen, inzichten, ervaringen van Vrede, Stilte, Zijn, enzovoort. Zonder trucjes, zonder oplossingen, zonder vluchtwegen.

Waarheid kan alleen haar werk doen, wanneer jij bereid bent ál jouw illusies op te geven. Hoe kan Waarheid jou aanraken wanneer je Waarheid in pacht meent te hebben. Waarheid verbreekt álles wat onecht is. En dat zal zeker even pijn doen. Daarom is Ontwaken alleen voor mensen die niets meer te verliezen hebben, m.a.w. mensen die hun eigen aannames, conclusies, ervaringen en Inzichten niet meer boven Waarheid kúnnen stellen.

Wil je werkelijk alleen maar ‘Het’ zien en ervaren en de illusie koesteren ‘Ontwaakt’ te zijn, of wil je eindelijk, eindelijk, eindelijk dat al dat gedoe ophoudt? Zodat je waarachtig kunt leven en eindelijk daadwerkelijk tot uitdrukking kunt brengen wat je werkelijk bent?
Jij bent het enige waar je geen afstand van kunt nemen.
Om Vrede, Stilte of Zijn te ervaren en om besef van Kennendheid te hebben móet je afstand nemen. Je zult nóóit ontwaken door afstand te nemen.

Wil je werkelijk Ontwaken, ontdek dan of deze woorden waar zijn.
Heb je de waarheid ervan niet van iemand aangenomen, maar werkelijk zelf gezien, dan heb je het illusoire van alles wat je koestert gezien. Het zien van de waarde-loosheid van dat alles verbreekt elke betovering.

En wat over blijft ‘heeft geen mens gezien’, maar het heeft in ieder geval hélemaal niets te maken met begrijpen, kennen, Zijn, Vrede, Ruimte, Bewustzijn, No-Mind, Whole-Mind of wat je ook meent wat het is.

Eén ding kan ik je beloven, je zult het nooit kennen, maar het zal je ook nooit, nooit, nooit meer verlaten, omdat het het enige is waar je geen afstand van kúnt nemen: jij.

Je mag dit lezen zoals je wilt, je mag het proberen te begrijpen, proberen te ‘doen’, jouw aannames en conclusies erop loslaten, verwerpen of omarmen. Doe maar wat je ermee wilt. Misschien zul je zelfs de boodschapper willen doden.

Dit is uitsluitend geschreven voor een enkeling, niet voor de meeste mensen, maar uitsluitend voor iemand die er klaar voor is, iemand die in zijn of haar eigen leven gezien heeft dat alles wat hij of zij gevonden heeft elke keer weer door de vingers glipt en die zich afvraagt hoe dat in Godsnaam komt, of Onomkeerbaar Ontwaken werkelijk bestaat, of datgene waar je in jouw Hart zo intens naar Verlangt, ook voor jou mogelijk is?

Ik heb geen missie, verkondig geen leer, of theorie, geen ‘-sofie’. Alles wat ik deel leef ik uit eerste hand, ik zou me schamen over zaken te praten die ik niet moeiteloos in het dagelijks leven leef. Dat betekent niet dat iemand mij moet geloven. Juist niet!
Dit is een uitnodiging voor die enkeling om zelf eens te kijken.

Wanneer ik nooit die persoon was tegengekomen die mij had duidelijk gemaakt dat alles wat ik kende een begin en einde had, had deze radicale transformatie nooit plaatsgevonden. Dan was ik doorgegaan met mijn best doen, en steeds dieper en verder gegaan.
De Genade was dat ik kon horen wat hij zei en dat ik na veel verzet probeerde te ontdekken of het Waar was.
Dit kan en wil ik, wanneer iemand er om vraagt, hem of haar niet ontzeggen.

Ja, ik gedraag me irritant en arrogant. Ja, ik trek regelmatig fel van leer, dat doe ik bewust om iedereen af te stoten die niet voorbij zijn eigen woorden, ideeën, aannames en conclusies, of die van anderen kan gaan. Ik spreek voor die enkeling die bereid is de aller allerlaatste stap te nemen.
Kan jij, ondanks dat ik dingen zeg die niet overeenkomen met wat je denkt, vindt of als Waarheid ervaart, toch luisteren? Dan nodig ik je uit het experiment te wagen.
Wat heb je te verliezen?

Top
Adsang