De woorden van de Oude Cheng

De Oorspronkelijke Geest is ooit opgetekend uit de mond van de oude meester Chen. Advaita-Vedantaleraar Alexander Smit maakte voor zijn boek ‘Het onmiddellijke zien: gesprekken naar aanleiding van de woorden van de Oude Cheng’ voornamelijk gebruik van de herziene Nederlandse vertaling uit het Frans van Wolter A. Keers, zoals die werd gepubliceerd in ‘Chetana’ in 1985 (nr. 12 en 13). Propos du vieux Tcheng verscheen in 1974 in ‘Etre’, een tijdschrift onder redactie van Jean Klein, dat in de jaren zeventig de non-dualistische benadering (advaita) belichtte.

De abt van een boeddhistisch klooster nodigt de oude Cheng uit om zijn monniken te onderwijzen. De zaak loopt lichtelijk uit de hand.

Lees het verhaal…

Luisteren: Alexander Smit & De oude Cheng “Over de oorspronkelijke geest”

1e dag 2e dag 3e dag 4e dag 5e dag 6e dag 7e dag
Ochtend Ochtend Ochtend Ochtend Ochtend Ochtend Ochtend
Middag Middag Middag Middag Middag Middag Middag
Avond Avond Avond Avond Avond Avond
Top
Adsang